Gå en kurs i HLR med hjärtstartare för att få kunskap i hjärt- och lungräddning!


"...med dina bara händer..."


Du får kunskap så att du vet vad man ska göra och hur du ska göra när det oväntade inträffar.
Varje dag drabbas cirka 20 personer i Sverige av ett plötsligt, oväntat hjärtstopp.
Varje år räddas ungefär 600 personer, både unga och äldre, som drabbats av plötsligt hjärtstopp av att någon i omedelbar närhet kan starta hjärt- lungräddning. Med rätt kunskap och dina bara händer kan du rädda liv.
Den som drabbats av ett hjärtstopp är helt beroende av att en medmänniska kan och vill hjälpa till, genom hjärt- lungräddning.
Det kan hända vem som helst, var som helst och när som helst.

Att ha rätt kunskaper och att snabbt kunna agera vid ett hjärtstopp ökar chansen för överlevnad.
Nu är det nog dags att hjärtsäkra dig - gå en kurs i HLR. Tillsammans räddar vi liv!